مهندس يعقوب كمالي نيا

مهندس ساختمان وسازه- بازديد اوليه وارزيابي و ريسك بيمه نامه هاي مهندسي - اتش سوزي - مسوليت
30 شهریور 1358

مرا بهتر بشناسید

مشاور مدیریت ریسک در رشته های مهندسی، مسئولیت و آتش سوزی

كارشناس بازديد اوليه و ارزيابی و ريسك بيمه نامه های تضمين كيفيت ساختمان، آتش سوزی و مسئوليت

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی 1391

مهندسی عمران

مهارت ها

فهرست بها و متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی

دوره‌ها

ا
اتوکد و نقشه خوانی 1383
آموزشگاه صاحب الزمان (عج) مسجد سليمان
ط
طراحی و نقشه کشی 1382
آموزشگاه بهسازان مسجد سليمان
ب
بنا 1383
آموزشگاه بهسازان مسجد سليمان