سیامک نیلچیان

کارشناس رسمی دادگستری - ارزیاب تخصصی بیمه مهندسی
18 دی 1350

مرا بهتر بشناسید

  • نویسنده کتاب راهنمای بیمه مهندسی و مسئولیت مدنی کارفرما (نشریه ۷۶۷ سازمان برنامه و بودجه کشور)
  • پروانه ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی ایران
  • پروانه کارشناسی رسمی دادگستری با صلاحیت در تمام کشور

 

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

عمران

ک
کارشناسی

حقوق

ک
کارشناسی ارشد

شهرسازی

د
دکتری تخصصی

مهندسی عمران - مدیریت ساخت