عبدالوهاب فرخ رخ

کارشناس رسمی دادگستری حوادث ناشی از کار- ارزیاب بیمه مرکزی- مدرس دوره های ایمنی کار وزارت کار- مشاور و کارشناس ایمنی و روابط کار

مرا بهتر بشناسید

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناس ارشد مهندسی صنایع