سید حمید حسینی

ارزیاب تخصصی مسئولیت - کارشناس رسمی دادگستری
30 شهریور 1361

مرا بهتر بشناسید

کارشناس بیمه مسئولیت، کارشناس ارشد ایمنی صنعتی، با تجربه در ارزیابی ریسکهای ایمنی و شناسایی مخاطرات، مشاور ایمنی و بهداشت کار ،کارشناس رسمی حوادث و ارزیاب خسارت بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

کارشناس رسمی دادگستری

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

مهندسی بهداشت حرفه ای

ک
کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع گرایش ایمنی صنعتی

دوره‌ها

ا
ارزیابی ریسک
ا
ایمنی و مبانی حریق
ا
ایمنی پیشرفته برق
ا
ارزیابی ریسک های فرایندی
ت
تحلیل حوادث ناشی از کار
ا
ایمنی جرثقیل و ریگری
س
سیستمهای اعلام و اطفا حریق
م
ممیزی سیستم های مدیریتی
ا
ایمنی کار در ارتفاع
ا
ایمنی تعمیرات اساسی
ب
بهداشت کار
د
دوره تخصصی ایمنی برق
د
دوره ارزیابی خطای انسانی