صالح فرهمند

1) کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار، 2) ارزیاب خسارت بیمه مرکزی رشته مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان،
30 شهریور 1353

مرا بهتر بشناسید

با سلام و احترام،

اینجانب از سال 1391 کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار بوده و از سال 1397  موفق به اخذ پروانه ارزیاب خسارت بیمه مرکزی در رشته مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان شدم در حال حاضر مسئول آموزش کانون کارشناسان رسمی دادگستری  استان بوشهر بوده و بعنوان ارزیاب خسارت بیمه مرکزی با شش شرکت بیمه گر در سطح استان بوشهر همکاری دارم.

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

فیزیک

ک
کارشناسی ارشد

مهندسی هسته ای

مهارت ها

مترجم زبان روسی
کارشناس ایمنی
افسر ایمنی در پروژه های نفتی