رضا مختاری

اریاب خسارت کشتی و مسئولیت شخص ثالث مالکین
25 اسفند 1370

مرا بهتر بشناسید

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی
دانشگاه خلیج فارس

کشتی سازی

مهارت ها

بازرسی اولیه و ارزیابی ریسک
100%
کارشناسی ارزیابی خسارت کشتی
100%

دوره‌ها

د
دوره ارزیابی خسارت بدنه و ماشین آلات شناورها و مسئولیت مالکان کشتی های صیادی
پژوهشکده بیمه
د
دوره قانون کار دریایی (MLC)
د
دوره بازرسی چشمی جوش سطح 1 و2
د
دوره مهندس سومی کشتی با قدرت رانش بالای kw3000
د
دوره ایمنی چهارگانه
د
دوره آموزشی دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده (ISPS)