رحمان اکبربیگلو

ارزیاب خسارت بیمه در رشته مهندسی، صنایع، معادن
30 شهریور 1361

مرا بهتر بشناسید

پروانه ارزیاب خسارت بیمه ای از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پروانه کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان

پروانه داوری از مرکز داوری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

پروانه اشتغال پایه1 مهندسی عمران از وزارت راه و شهرسازی

گواهینامه سطح مقدماتی حرفه ای از انجمن حرفه ای صنعت بیمه

گواهینامه های ارزیابی ریسک و شناسایی خطر و مسئول ایمنی کارگاهها

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

مهندسی عمران- عمران

گواهینامه‌ها