رحمان اکبربیگلو

ارزیاب تخصصی مهندسی ( صنایع، معادن)

مرا بهتر بشناسید

کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان و ارزیابی ریسک و شناسایی خطر و مسئول ایمنی کارگاهها
گواهینامه های داوری از کانون کارشناسان رسمی دادگستری
پروانه اشتغال به کار مهندسی عمران از وزارت راه و شهرسازی
گواهینامه سطح مقدماتی صلاحیت حرفه ای از انجمن حرفه ای صنعت بیمه

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

مهندسی عمران

ک
کارشناسی ارشد

عمران- سازه