پرویز فرج تبار

ارزیاب تخصصی آتش سوزی
27 نوامبر 1967

مرا بهتر بشناسید

مشاور فنی بیمه ای شرکتهای تولیدی و خدماتی از جمله گروه صنعتی گلرنگ ، گروه صنعتی بهشهر و شرکت خدمات ریلی رسان ریل، طی 15سال گذشته

می تونم در موارد زیر به شما کمک کنم:

– تعیین ارزش بیمه ای ساختمان وتاسیسات، اموال وتجهیزات پشتیبانی، انبارها و پروژه ها و  اداری جهت اخذپوشش بیمه های آتش سوزی وخطرات تبعی و مهندسی.
– بررسی واظهارنظر درخصوص انواع بیمه نامه های خودرو(بدنه وشخص ثالث)
– بررسی واظهارنظردرخصوص عقد قراردادگروهی بیمه های درمان تکمیلی وعمر وحوادث کارکنان
– تهیه و تنظیم تفاهم نامه های تخصصی با شرکتهای بیمه به منظور برخورداری از مناسب ترین پوشش ها و رعایت حقوق آن شرکت در دریافت کامل و به موقع خسارت بیمه ای.
– ارائه خدمات مشاوره ای در ارزیابی فنی و کیفی پوشش های بیمه ای بیمه نامه های معتبر و اخذ تخفیفات ویژه و شرایط متفاوت
– ارائه خدمات مشاوره جهت برگزاری مناقصات بیمه‌ای برای شرکتها و موسسات خصوصی و دولتی ، بررسی ریسک های بیمه پذیر و معرفی تنوع پوشش های بیمه ای رایج در کشور.
– ارائه خدمات مشاوره در تهیه مدارک و مستندات اعلام صحیح خسارت ، توصیه های لازم جهت تسریع در دریافت خسارت ،نحوه پیگیری حقوقی و قضایی پرونده های بیمه ای آن سازمان
– پذیرش و انجام داوری در حل اختلافات و مناقشات بیمه ای فی مابین آن سازمان با شرکت های بیمه گر.
– مذاکره با شرکتهای بیمه طرف قرار داد جهت رفع دعاوی بیمه ای و ریکاوری وپیگیری پرونده های خسارت کلیه رشته های خسارات بیمه ای
– شناسائی وارزیابی شرکتهای بیمه کشور جهت خرید خدمات بیمه ای با حداقل نرخ بیمه
– برگزاری دوره های آموزشی و وبینارهای آنلاین آشنایی با بیمه های تخصصی بازرگانی ویژه مدیران
– مشاوره در خصوص HSE و مدیریت ریسک

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی 1369- 1373
دانشگاه علوم اقتصادی تهران

مدیریت بیمه

ک
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد واحد قزوین

مدیریت بازرگانی گرایش بیمه