محمدرضا نعمتی ام آباد

ارزیاب تخصصی بیمه های مهندسی و آتش سوزی

مرا بهتر بشناسید

·        پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی در رشته مهندسی عمران-عمران از تاریخ 15/10/1380 پایه یک طراحی، پایه یک نظارت و پایه یک اجرا.

·        پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 9/3/1390 ، در رشته بیمه های مهندسی .

·        پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تاریخ 21/12/1395 ، در زمینه ایمنی ساختمان.

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی ارشد 1385
دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی عمران – سازه

ک
کارشناسی ارشد 1390
دانشگاه علم و صنعت ایران

مهندسی پیشرفت-مدیریت صنایع

ک
کارشناسی 1376
دانشگاه تبریز

مهندسی عمران

مهارت ها

طراحی سازه های فلزی و بتنی خاص
100%
لایحه تاخیرات و ادعاهای پیمانکاری
100%
داوری
100%

دوره‌ها

 مدیریت ریسک در کارگاه های ساختمانی 1395
مرکز تحقیقات و تعلمیات حفاظت فنی و بهداشت کار، از 27/7/95 لغایت 5/8/95 به مدت 40 ساعت "ویژه مدرسان ایمنی در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور