محمد حاجی احمدی

ارزیاب خسارت بیمه مرکزی ( بیمه مهندسی ) - کارشناس رسمی دادگستری
1 دسامبر 1965

مرا بهتر بشناسید

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی 62 الی 68
دانشگاه علم وصنعت ایران

رشته مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

ک
کارشناسی ارشد 70 الی 73
دانشگاه تربیت مدرس

رشته مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

گواهینامه‌ها

مهارت ها

کارشناس رسمی دادگستری در زمینه تاسیسات ساختمانی
100%
ارزیاب خسارت در رشته بیمه مهندسی ( ماشین آلات صنعتی )
100%
کارشناس نظارت و طراحی تاسیسات ساختمانی نظام مهندسی ( پایه یک )
100%