مجید خواجوند

ارزیاب تخصصی بیمه های مهندسی
1 شهریور 1349

مرا بهتر بشناسید

کارشناس رسمی دادگستری و دارای پروانه ارزیابی خسارات بیمه ای در زمینه تخصصی سازه های تکمیل شده ساختمان و تمام خطر پیمانکاران و مقاطعه کاران.

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

راه و ساختمان

دوره‌ها

د
دوره آموزشی ارزیابی خسارت بیمه در رشته مهندسی 1397