کوروش الیاسی

ارزیاب تخصصی مهندسی
22 دسامبر 1968

مرا بهتر بشناسید

کارشناس رسمی دادگستری.
ارزیاب خسارت بیمه مرکزی در زمینه بیمه های مهندسی .
بازرس سازمان نظام مهندسی استان تهران .
کارشناس ماده 27 سازمان نظام مهندسی .
کنترل نقشه سازمان نظام مهندسی استان تهران.
کارشناس ارشد تاسیسات مکانیکی سازمان نظام مهندسی تهران

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی 1370

مکانیک - حرارت و سیالات

دوره‌ها

د
دوره آموزشی IT
د
دوره آموزشی عيب يابی موتورهای ديزل از طريق آناليز روغن
د
دوره آموزشی عملكرد و طراحی سيستم های كنترلی با استفاده ازPLC
د
دوره آموزشی برق لكوموتيو
د
دوره آموزشی انواع گاورنرهای مكانيكی والكترونيكی
د
دوره آموزشی تعميرات بوژی وسايل حمل ونقل ريلی
د
دوره آموزشی مبحث 17 لوله كشی گاز ساختمانها
د
دوره آموزشی استفاده از انرژی خورشيدی
د
دوره آموزش مبحث 19 عايق بندی حرارتی ساختمانها
د
دوره آموزشی گاز رسانی به اماكن صنعتی و بالاتر از 2 پوند
د
دوره آموزشی كميته طبقه بندی مشاغل
د
دوره آموزشی نرم افزار كرير و اتوكد