جعفر اسکندری معصومی

ارزیاب تخصصی آتش سوزی
11 فوریه 1969

مرا بهتر بشناسید

کارمند بیمه آسیا در دهه هفتاد
مدیریت کارخانجات تولیدی بمدت حدود ۲۰ سال
تخصص در زمینه کاغذ و مقوا
تخصص در زمینه تاسیسات ساختمانی

موقعیت مکانی

دوره‌ها

م
مدیریت بیمه
دانشگاه واحد جنوب