حسین زارعی

کارشناس دادگستری و ارزیاب تخصصی بیمه های مهندسی
31 جولای 1966

مرا بهتر بشناسید

کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد طراحی شهری

با 33 سال سابقه کاری (مشاور ، پيمانکاری ، کارشناسی )

کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان (حوزه جغرافیایی کل ;a,v )

کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در رشته عمران (حوزه جغرافیایی کل استان خراسان رضوی )

با پروانه اشتغال بکار مهندسی پايه يک نظارت ، محاسبات و اجرا  از وزارت راه و شهرسازی

ارزياب خسارت بيمه های مهندسی بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران(حوزه جغرافیایی کل كشور )

کارشناس رسمی استاندارد(حوزه جغرافیایی کل كشور )

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی 1368

عمران

ک
کارشناسی ارشد 1398

دوره‌ها

د
داوری در دعاوی بیمه