حسین ترنجی

ارزیاب تخصصی هواپیما
10 آوریل 1968

مرا بهتر بشناسید

30 سال سابقه در صنعت هوانوردی کشور (در زمينه های مختلف هوانوردی از جمله کنترل ترافيک هوایي،
بررسی سوانح هوایي، هوافضا، طراحي دستورالعملهای پروازی، نظارت و مميزی و بازرسي فرودگاه، هلي پورت، هلی دک)
– متخصص در زمينه های مراقبت پرواز، طراحي فرودگاه و هلي پورت، هوافضا، بررسی سوانح هوایي و قابليت پروازی

– عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران – گروه صنعت و فن (رشته صنایع هوایی و فضایی)

– ارزیاب خسارت بیمه ای (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی ارشد

مهندسی هوافضا – سوانح هوایی و صلاحیت پروازی

ک
کارشناسی

مهندسی هوانوردی - مراقبت پرواز

A
A & P

تعمیر و نگهداری هواپیما

گواهینامه‌ها