حسین رحیمی

ارزیاب تخصصی مهندسی
1 مرداد 1361

مرا بهتر بشناسید

کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان

19 سال سابقه در حوزه راه و ساختمان

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

راه وساختمان

ک
کارشناسی ارشد

عمران