حسین افریجه

ارزیاب تخصصی بیمه حوادث

مرا بهتر بشناسید

عضو موسس و رئیس هیئت مدیره شركت ارزیابی خسارت بیمه ای یزدان مهر فردا 1396
تعیین نقص عضو و از كار افتادگی بر اساس قانون مجازات اسلامی و رویه جاری سازمان پزشكی قانونی و نیز دستورالعمل بیمه نامه حوادث
و مسئولیت مدنی كارفرما
مشاركت در حل اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار در خصوص دیه، نقص عضو و از كار افتادگی

موقعیت مکانی

تحصیلات

د
دوره پزشكی عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
د
دوره تخصصی
دانشگاه علوم پزشكی تهران

پزشكی قانونی

ف
فلوشیپ توكسیكولوژی قانونی
دانشگاه لیدن ، لیدن، هلند