همایون تزئین

ارزیاب تخصصی اتومبیل
22 ژوئن 1957

مرا بهتر بشناسید

۲۰سال کارشناس خسارت و ارزیاب خسارت در شرکت بیمه دانا
دارای گواهینامه داوری در صنعت بیمه

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کاردانی

مکانیک خودرو

گواهینامه‌ها

دوره‌ها

د
داوری در صنعت بیمه (مقدماتی) 1398
د
داوری در صنعت بیمه (سطح پیشرفته 1) 1398