حمید اسکندرزاده

ارزیاب خسارت وسایل نقلیه موتوری
1 بهمن 1358

مرا بهتر بشناسید

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی
دانشگاه آزاد

مهندسی صنایع گرایش تحلیل سیستمها

مهارت ها

کار آفرینی در صنعت بیمه
ارزیابی خسارت‌های مالی و بدنی
داوری در صنعت بیمه
اپراتور دامپتراک
اپراتور جرثقیل