غلامرضا عابدینی

ارزیاب تخصصی بیمه آتش سوزی
6 مرداد 1350

مرا بهتر بشناسید

کارشناس رسمی دادگستری در رشته برق، ماشین‌آلات و تاسیسات کارخانجات

ارزیاب تخصصی بیمه آتش سوزی

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

برق

ک
کارشناسی ارشد

برق

ک
کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر

د
دکتری

برق