محمد علی فصیحی نژاد

کارشناس بیمه های مهندسی و انرژی
1 نوامبر 1967

مرا بهتر بشناسید

کارشناس ارشد بیمه بازرگانی

کارشناس رسمی دادگستری ـ امور بیمه

ارزیاب خسارت بیمه های مهندسی و انرژی

 

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی ارشد ۱۳۹۳
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

مدیریت بازرگانی گرایش بیمه

ک
کارشناسی ۱۳۷۱
دانشگاه تهران

مدیریت بیمه

دوره‌ها

د
داوری در دعاوی بیمه
ن
نقش کلیدی و ارزنده واسطه های بیمه در تعیین ریسک و نیاز بیمه ای
ب
بیمه های انرژی فراساحلی
م
مهندسی ریسک در پالایشگاههای نفت