فرامرز شعبان زاده

ارزیاب تخصصی مسئولیت
28 سپتامبر 1967

مرا بهتر بشناسید

18 سال سابقه در بررسی حوادث کار به عنوان کارشناس دادگستری

کارشناس معتمد بیمه های محترم کوثر، دانا، کارآفرین، رازی و میهن و مدرس مفاهیم میزان مسئولیت و قصور و … در بیمه دانا

عضو کانون مهندسين فارغ التحصيل دانشکده فنی دانشگاه تهران

مدرس موسسه کار و تامين اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی

مدرس مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت کار

 

 

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی
شيمی معدنی دانشکده فنی دانشگاه تهران

مهندسی شیمی

ک
کارشناسی ارشد
سيستم و بهره وری دانشگاه صنعتی شريف

مهندسی صنایع

گواهینامه‌ها