فرامرز قنبری

ارزیاب تخصصی آتش سوزی
1 اردیبهشت 1350

مرا بهتر بشناسید

کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان از سال 1389 با صلاحیت کشوری

دارای پروانه ی ارزیابی خسارت بیمه ای در رشته‌ی آتش سوزی ساختمانهای مسکونی از سال 1398

عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان کرمانشاه دارای پروانه پایه یک‌نظام مهندسی

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی 1376

مهندسی عمران

دوره‌ها

ا
ارزیابی خسارت بیمه ای در رشته ی آتش سوزی ساختمانهای مسکونی 1398