ابراهیم گلستانی

ارزیاب تخصصی بیمه های مهندسی - کارشناس رسمی دادگستری
1 فروردین 1354

مرا بهتر بشناسید

دارای مجوز کارشناسی در کل کشور با صلاحیتهای زیر :

-متره، برآورد و تعیین خسارت

-ارزیابی املاک مسکونی و تجاری و اداری  و صنعتی و …

-تعیین اجاره، اجره المثل و سر قفلی

-رسیدگی به اختلافات فی مابین پیمانکار، کارفرما و مشاور

-انطباق ساختمان با طرحهای مصوب جامع و هادی

-تفسیر عکسهای هوایی

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

حقوق قضایی

ک
کارشناسی ارشد 1380
دانشگاه علم و صنعت و تهران

مهندسی معماری و شهرسازی