بهزاد لطفی

ارزیاب تخصصی مهندسی
16 سپتامبر 1966

مرا بهتر بشناسید

کارشناس رسمی دادگستری. حوزه جغرافیائی سراسر کشور
کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی استان قزوین
رئیس کیمسیون بیمه سازمان نظام مهندسی استان قزوین.
عضو انجمن ارزیابان حرفه ای خسارت صنعت بیمه.

ارزیابی در زمینه های:
سازه ، عمران و ساختمان – تمام خطر پیمانکاران و مقاطعه کاران – ریسک سازه های تکمیل شده – عیوب اساسی و پنهان ساختمان

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

مهندسی عمران

دوره‌ها

د
دوره آموزشی ارزیابی خسارت بیمه در رشته مهندسی