ابوطالب نافه مشکین

ارزیاب تخصصی بیمه های مهندسی
13 دسامبر 1954

مرا بهتر بشناسید

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی 1363
خواجه نصیرالدین طوسی

عمران

ک
کارشناسی ارشد 1374

مدیریت

گواهینامه‌ها

دوره‌ها

د
دوره های متعدد تخصصی در مورد راهسازی و پل سازی و تونل و بتن و قیر و اسفالت و غیره در طول فعالیت های کاری مرتبط