بهروز حلیمی

ارزیاب تخصصی بیمه های مهندسی
28 تیر 1353

مرا بهتر بشناسید

درود . درخدمتم در پروژه های بزرگ و کلان کشور با دستمزد به نسبت مسئولیت و صعوبت کار .

موقعیت مکانی

تحصیلات

ف
فوق دیپلم
مرکز آموزش عالی فنی شهید مفتح همدان

عمران

ک
کارشناسی
دانشگاه واحد تهران جنوب

عمران

ک
کارشناسی ارشد
دانشگاه واحد اراک

عمران- خاک و پی ( ژئوتکنیک )

د
دکتری تخصصی
دانشگاه واحد اراک

عمران- خاک و پی (ژئوتکنیک)

گواهینامه‌ها

مهارت ها

محقق و مولف کتابها
100%
استاد مشاور دانشجویان تحصیلات تکمیلی
100%

دوره‌ها

ت
تکنولوژی بتن و آزمایشگاه ۱۳۷۸
سازمان نوسازی مدارس کشور
آ
آزمایشگاه بتن – خاک و آسفالت ۱۳۷۸
سازمان برنامه و بودجه استان همدان
ک
کارگاه آموزشی مکانیک خاک ۱۳۷۸
دانشگاه امام حسین تهران
ز
زیرسازی و روسازی ابنیه راه ۱۳۷۹
سازمان برنامه و بودجه استان همدان
م
مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ۱۳۸۵
سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان
ف
فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش ۱۳۸۵
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان
ا
اصول عمومی خدمات مهندسی ۱۳۸۶
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان
آ
آشنائی با مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان ۱۳۸۶
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان
م
مصالح و فرآورده های ساختمانی ۱۳۸۶
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان
ن
نرم افرارهای محاسباتی ۱۳۸۶
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان
ن
نظارت بر ساختمانهای فولادی ۱۳۸۷
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان
ژ
ژئوتکنیک و طراحی پی ۱۳۸۷
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان
آ
آشنائی با فرآیند جوشکاری ۱۳۹۲
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان
ب
بتن های ویژه ۱۳۹۲
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان
ت
تولید صنعتی ساختمان ۱۳۹۲
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان
ر
روش اجرا و اتصاالت فوالدی ۱۳۹۲
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان
س
سقف کوبیاکس و یوبوت ۱۳۹۲
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان
س
سیستم جذب انرژی سازه های فولادی ۱۳۹۲
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان
س
سیستم های سازه ای بلند ۱۳۹۲
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان
ش
شالوده های عمیق ۱۳۹۲
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان
ط
طراحی سازه های فولادی - LRFD ۱۳۹۲
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان
س
سلامت – ایمنی – حفاظت ( HSE ) ۱۳۹۸
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان
د
دوره تخصصی ارزیابان خسارت بیمه های مهندسی ۱۳۹۶
پژوهشکده بیمه مرکزی ایران - تهران
د
دوره تخصصی دادیاران انتظامی کل کشور ۱۴۰۰
ت
تکنسین پایه یک بتن کارگاهی – روش ACI ۱۹۹۹
شرکت وند شیمی تهران به نمایندگی از ACI آمریکا (گواهینامه بین المللی)
د
دوره تخصصی بازرسی و تست جوش – روش MT ۲۰۰۷
شرکت BKS تهران به نمایندگی از انجمن جوش ایران (گواهینامه بین المللی)
د
دوره تخصصی بازرسی و تست جوش – روش PT ۲۰۰۷
شرکت BKS تهران به نمایندگی از انجمن جوش ایران (گواهینامه بین المللی)