علیرضا بیگدلیان

ارزیاب تخصصی آتش سوزی

مرا بهتر بشناسید

دارای 26 سال سابقه کارشناسی بیمه در رشته های مختلف
کارشناس بیمه ایران
5 سال سابقه در زمینه ارزیابی بیمه در رشته آتش سوزی
همکاری با شرکت های بیمه ای ایران، دانا، البرز، معلم و …

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

مهندسی مکانیک

ک
کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع