افشین عبادی

ارزیاب تخصصی بیمه های مهندسی

مرا بهتر بشناسید

مدرس بیمه های مهندسی در جهت آشنائی مهندسین و پیمانکاران
مدرس شرایط عمومی پیمان و قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه

کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان و عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان ( ماده 27 )
دارای پروانه اشتغال پایه یک از سازمان نظام مهندسی

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

مهندسی عمران- عمران

ک
کارشناسی ارشد

ژئوتکنیک و مهندسی صنایع (تحلیل سیستم)