عباس واثقی

ارزیاب تخصصی مهندسی - کارشناس رسمی استاندارد - مشاور حفاظت فنی و ایمنی ساختمان
1 شهریور 1351

مرا بهتر بشناسید

دارای صلاحیت های:
تعیین و تشریح وضعیت
تطبیق وضعیت
رسیدگی صورت کارکرد
تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت و میزان خسارت
ارزیابی اراضی مسکونی
تعیین اجاره بها و اجرت المثل
تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه
رسیدگی به اختلافات کارفرما، مشاور و پیمانکار

 

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

مهندسی عمران

ک
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

خاک و پی

د
دکتری تخصصی
دانشگاه صنعتی شاهرود

ژئوتکنیک