محسن قربانی

مشاوره در خسارات و ارزیابی ریسک رشته های باربری ، مسئولیت حمل و نقل ، آتش سوزی ، مهندسی ، و مسئولیت مدنی
12 آذر 1369

مرا بهتر بشناسید

با سلام

خرسندم که صفحه من در سمکاب رو مشاهده می کنید .

بنده محسن قربانی کارشناس بیمه و مشاور و ارزیاب در حوزه های ذیل می باشم : (ارزیابی ریسک و خسارت )

 

رشته های باربری و  مسئولیت حمل و نقل

آتش سوزی

مهندسی ( تمام خطر نصب و مقاطعه کاری )

تمامی رشته های مسئولیت مدنی

موقعیت مکانی

تحصیلات

ل
لیسانس 1393
دانشگاه آزاد مرودشت

مهندسی شیمی

گواهینامه‌ها

دوره‌ها

د
دوره ارزیابی خسارت بیمه های آتش سوزی 1401
پژوهشکده بیمه
د
دوره ارزیابی خسارت بیمه های مسئولیت مدنی 1400
پژوهشکده بیمه
د
دوره ارزیابی خسارت بیمه ای باربری 1400
پژوهشکده بیمه