مهدی محبی

ارزیاب تخصصی بیمه آتش سوزی
12 مرداد 1359

مرا بهتر بشناسید

ارزیاب خسارت بیمه مرکزی و کارشناس رسمی دادگستری در زمینه آتش نشانی و آتش سوزی

همکاری با بیمه های مختلف در زمینه ارزیابی ریسک و ارزیابی خسارت همچنین دادگستری

علت یابی حریق

فعال در زمینه آموزش آتش نشان

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

ایمنی و حفاظت در حریق و حوادث

ک
کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی

گواهینامه‌ها