حجت اله زارع

ارزیاب تخصصی بیمه های مهندسی

مرا بهتر بشناسید

کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان ونقشه برداری
مجری ذیصلاح پایه یک در سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
مدیرعامل شرکت کنترل و بازرسی خدمات فنی مهندسی اشکوب شرق
مشاور و همکار بیمه گران برای بازدیداولیه , صدور و خسارت بیمه های مهندسی از سال 1387

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد

عمران

ک
کارشناسی ارشد

مدیریت مهندسی اجرایی پیشرفته M

دوره‌ها

د
دوره های ایمنی در گودبرداری پروژه های ساختمانی و ایمنی تاورکرین HSE