هادی فرج بخش

کارشناس رسمی دادگستری، برق ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
10 مرداد 1364

مرا بهتر بشناسید

ارزیابی و تعیین خسارت تجهیزات برقی کارخانجات

ارزیابی و تعیین خسارت ماشین آلات کارگاهی

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی‌ارشد 1390

مهندسی برق قدرت

ک
کارشناسی 1387

مهندسی برق قدرت

مهارت ها

طراحی اجرا و نظارت پایه یک تاسیسات برقی
100%
تعمیرات تجهیزات و تاسیسات برقی پالایشگاه و ایستکاه های تقویت فشار گاز
80%
GIS
100%
Business Intelligence
60%
DigSilent
80%
تعمیرات سویچ گیر و سویچ روم
80%
Precomisioninig and comisioning of power plants and oil refineries
70%
طراحی و مشاوره مهندسی پروژه های توزیع
80%
کنترل پروژه صنایع نفت و گاز و توزیع برق
75%
ایرادیابی و تعمیرات دیزل ژنراتور
70%