علی اکبر هاتفی

ارزیاب تخصصی اتومبیل
24 دسامبر 1968

مرا بهتر بشناسید

دارای ۱۸ سال سابقه در زمینه کارشناسی خسارت خودرو

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

مهندسی مکانیک (جامدات)

ک
کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع