علی فیاض

ارزیاب خسارت بیمه های مهندسی و کارشناس رسمی دادگستری در زمینه برق و ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
23 نوامبر 1962

مرا بهتر بشناسید

ارزیاب خسارت بیمه های مهندسی و کارشناس رسمی دادگستری در زمینه برق و ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات و رسیدگی به رفع اختلافات مشاوران، پیمانکاران و کارفرمایان

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی
شهید چمران اهواز

مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان

ک
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

د
دکترای تخصصی
دانشگاه آزاد اسلامی

مهندسی مکانیک