یونس درویشی

ارزیاب تخصصی اتومبیل
31 شهریور 1365

مرا بهتر بشناسید

سابقه همکاری با بیمه دانا، پارسیان و آسیا

کاردان فنی پلیس راهور فراجا و کارشناس معتمد دادگستری

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

مهندسی محیط زیست

دوره‌ها

د
دوره ارزیابی بیمه