ستار مهدی زاده

ارزیاب تخصصی اتومبیل
25 جولای 1966

مرا بهتر بشناسید

کارشناس ارزیاب خسارت سواری، کامیونت، کامیون، اتوبوس

5 سال همکاری با بیمه های ملت و سامان

بازنشسته از شرکت بیمه آسیا

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

حسابداری