وحید رحمانی

ارزیاب تخصصی مهندسی
4 تیر 1359

مرا بهتر بشناسید

کارشناس رسمی دادگستری
طراحی، محاسبه و بازرسی انشعابات گاز
عضو هیئت حل اختلاف مالیاتی

می تونم در زمینه های زیر به شما کمک کنم:
ارزیابی و تعیین خسارت تاسیسات مکانیکی ( آب، هوا، بخار، گاز) ساختمان
ارزیابی و تعیین خسارت تاسیسات آب و فاضلاب
ارزیابی و تعیین خسارت تاسیسات تهویه، گرمایش و سرمایش
ارزیابی و تعیین خسارت تاسیسات سردخانه ها
ارزیابی و تعیین خسارت سیستم های هوشمندسازی ساختمان ( دزدگیر و آلارم، اعلام و اطفای حریق، دوربین مدار بسته و کنترل تردد)

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی 1377- 1381
آزاد اسلامی واحد تبریز

مهندسی مکانیک

ک
کارشناسی ارشد 1394 - 1397
دانشگاه علم و صنعت ایران

مهندسی بیمارستان