امید پورافروز

دکترای حرفه ای مدیریت پروژه،طرح و پورتفولیو-پایه ارشد سازه-کارشناس رسمی دادگستری ، راه و ساختمان -داور حقوقی قوه قضائیه
5 فروردین 1351

مرا بهتر بشناسید

با سلام حوزه فعالیت اینجانب استان های هرمزگان – آذربایجان شرقی و خراسان رضوی است و در زمینه های زیر می توانم به شما کمک کنم:

بیمه آتش سوزی ،زلزله ، سیل ، طوفان ، شکست هرز در ساختمانهای مسکونی ، تجاری ، اداری ،صنعتی ، انبار

مدیر پروژه ، طرح و پورتفولیو
-کارشناس پایه ارشد سازه (طراحی ، نظارت ، اجرا)
-کارشناس ارزیاب خسارت ساختمان بیمه مرکزی، داور حقوقی قوه قضائیه، کارشناس رسمی دادگستری ( راه و ساختمان)
_دانش آموخته دوره های خدمات بندری ، غواصی و ملوانی (تئوری و عملی)

حق الزحمه بسته به نوع پروژه و حجم و موقعیت جغرافیایی آن تعیین میگردد.

موقعیت مکانی

تحصیلات

د
دکترای حرفه ای 1395
دانشگاه علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی-انستیتو مدیریت پروژه آمریکا

مدیریت کسب و کار -مدیریت پورتفولیو PfMP

ک
کارشناسی ارشد 1393
دانشگاه علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی-انستیتو مدیریت پروژه آمریکا

مدیریت کسب و کار - مدیریت پروژه PMP

ک
کارشناسی 1375
دانشگاه آزاد مشهد

مهندسی عمران - عمران

گواهینامه‌ها