مجید اسماعیلی

ارزیاب تخصصی هواپیما
26 جولای 1968

مرا بهتر بشناسید

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کاردانی 1366- 1369
آموزشکده فنی تبریز

مکانیک ساخت و تولید

ک
کارشناسی 1372 - 1375
دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

مهندسی هواپیما

گواهینامه‌ها

دوره‌ها

د
دوره موتور و بدنه هواپیما ( Air frame & powerplant) 1375
سازمان هواپیمایی کشوری
د
دوره قوانین و مقررات هواپیمایی (Annexesl-19) 1376
سازمان هواپیمایی کشوری
د
دوره تخصصی بازرسی و ممیز صلاحیت پرواز هواپیما (Doc-9768) 1377
سازمان هواپیمایی کشوری
د
دوره بررسی سوانح هوایی Annex 13 1379
سازمان هواپیمایی کشوری
د
دوره تایپ فنی هواپیما بوئینگ B - 727 1380
شرکت هواپیمایی جمهوری
د
دوره تایپ فنی هواپیمای ایرباس A - 310 1383
ترکیه
د
دوره تایپ فنی هواپیمای توپولف TU -154N 1381
تهران - مسکو
د
دوره تایپ فنی هواپیمای سسنا 1392
مرکز آموزش فنون هوایی
د
دوره الکتریک و الکترونیک هواپیما (E&E) 1393
سازمان هواپیمایی کشور
د
دوره سیمیلاتور هواپیما 1397
شرکت هواپیمایی ماهان
د
دوره آشنایی با بیمه هواپیما 1395
پژوهشکده بیمه مرکزی
د
دوره ارزیابی خسارت بیمه هواپیما 1398
پژوهشکده بیمه هوایی