ابوالفضل رازقندی

ارزیاب تخصصی آتش سوزی
11 اسفند 1350

مرا بهتر بشناسید

میتونم در موارد زیر به شما کمک کنم:

ارزیابی خسارت سیل
ارزیابی خسارت زلزله
ارزیابی ترکیدگی لوله
ارزیابی خسارت آتش سوزی
ارزیایی خسارت صاعقه
ارزیابی خسارت انفجار
بازدید اولیه
صنعتی…غیر صنعتی..تجاری اداری

موقعیت مکانی

تحصیلات

ک
کارشناسی

برق قدرت

ک
کارشناسی ارشد

برق - قدرت

دوره‌ها

ا
ارزیابی ریسک
ا
ایمنی در حریق